15.neděle v mezidobí Neděle 10. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Janáčka,sourozence a rodiče z ob. strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Pometlovy, děti a celý rod

+ křest Gabriela Hošková


svátek sv.Benedikta, opata, patrona Evropy Pondělí 11.července

v 19.00 Velká Losenice- za Marii a Lucii Lacinovy, rod Němců a Jaroslava Kamaráda

Středa 13.července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Čtvrtek 14.července

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých

památka sv.Bonaventury, biskupa a učitele církvePátek 15.července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Sobota 16.července

v 8.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť – na zahájení tábora

v 11.00 Velká Losenice – svatba Lenka Chromá + Michal Mach

v 17.00 Oudoleň – za Františka a Annu Onráčkovy ,rodiče, zetě Ladislava, sourozence

16.neděle v mezidobí Neděle 17. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za Bauerů, Chvátalů, Pojmanů a Jiřího Podráckého


Farní knihovna je během prázdnin zavřená !

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2011

Všeobecný : Abykřesťané přispívali ke zmírnění materiálního a duchovního utrpení nemocných s AIDS, zvláště v nejchudších zemích

Misijní : Za řeholníky a řeholnice v misiích, aby byli svědky evangelijní radosti a živými znameními Kristovy lásky

Národní: Za pokřtěné, kteří žijí ve vlažném vztahu k Bohu a církvi, aby objevovali, co to znamená „stát se živými kameny pro duchovní chrám,rodem vyvoleným a svatým lidem,který patří Bohu jako vlastnictví“

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách