15. neděle v mezidobíNeděle15 .července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Kamila a Annu Hájkovy,rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Loukotovu, Novotnovu a Němcovu

 

Panny Marie KarmelskéPondělí 16.července

v 10.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Úterý 17.července

v 7.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Středa 18.července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Jindřicha Roseckého, manželku Libuši a syna Josefa

 

Čtvrtek 19.července

10.00 Havlíčkova Borová – křížová cesta

15.00 Havlíčkova Borová – za Ludmilu a Miloslava Novotného, celý rod

 

Pátek 20. července

11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

19.00 Velká Losenice – za rodiče Sobotkovy, švagra Františka a duše v očistci

 

Sobota 21. července

v 17.00 Slavětín – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Slavětína

 

16. neděle v mezidobíNeděle 22 .července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Slámovou a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu a Pátkovu


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.30 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2018

Evangelizační: aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu

a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem

i v přátelství se spolubratry.

Národní: aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí

Boha chválit

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí