Neděle 16. července     Panna Maria Karmelská 15. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za   rodinu Bruknerovu

v 11.00 Sázava – poutní – za Jindřišku Jíchovu, oboje  rodiče a duše v očistci

 

Pondělí 17. července

v 8.00 Sázava – za Luboše Daniela a rod Wasserbauerů

 

Úterý 18. července

v 17.00 Sázava – bohoslužba pro děti

 

Středa 19. července

v 18.00 Sázavaeucharistická oběť

 

Čtvrtek 20. července

v 16.00 Sázava –  svátost smíření

v 17.00 Sázava – křížová cesta

v 18.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Pátek 21. července

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice- za Karla a Františku Prostřední, syna, snachu, sourozence a rodiče

 

Sobota 22. července svátek sv. Marie Magdalény

v 17.30  Slavětín  –  poutní – za živé a zemřelé obyvatele Slavětína

 

Neděle 23. července 16. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  manžela, dva vnuky, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice -za Marii Dejmalovou, manžela, rodiče, 2 syny

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Zach 2,14-17

žalm 113  Ef 1,3-6,11-12

Mt 12,46-50

Čt

Ex 3,13-20

žalm 105

Mt 11, 28-30

Po

Ex 1,8-14.22

žalm 124

Mt 10,34-11.1

Ex 11,10-12,14

žalm 116b

Mt 12,1-8

Út

Ex 2,1-15a

žalm 69

Mt11,20-24

So

2Kor 5,14-7

žalm 63

Jan 20,1.11-18

St

Ex 3,1-6,9

žalm 103

Mt 11,25-27

Ne

Mdr 12.13.16-19

žalm 86

Řím 8,26-27

Mt 13,24-43