15.neděle v mezidobí CNeděle 14.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jana a Annu Janáčkovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Annu Lánovou a manžela

 

památka sv.Bonaventury,biskupa a učitele církvePondělí 15.července

8.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Úterý 16.července

v 19.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Středa 17.července

8.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 18.července

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 19. července

v 11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Sobota 20. července

v 8.30 Havlíčková Borová – eucharistická oběť na zahájení II. turnusu letního dětského tábora

v 17.00 Slavětín – poutní za osadníky

 

16.neděle v mezidobí CNeděle 21.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za manžela,vnuka rod Němců a Prostředních

+ křest Anna Ladererová

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Wasserbauerovy, rodinu Mokrých a Ohrazdovu

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 -14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2013

Všeobecný: Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany

v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.

Misijní : Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.

Národní: Aby se náš národ nezponevěřil víře svých otců

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin problubovaly víru v rodinách a

posilovaly vědomí společenství farnosti