Panna Maria KarmelskáNeděle 16. července

v 10.00 Sázava- eucharistická oběť

11.00 – 15.00 – Sázava – farní shromáždění

11.00 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy,

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – přehled postupu dosavadních

prací a plánované pokračování prací

11.30 – program maminek s dětmi

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 -14.00 koncert Liberi Dei, koncert Vis angeli

 

Pondělí 17.července

v 10.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Úterý 18. července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Středa 19.července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 20.července

10.00 Havlíčkova Borová – křížová cesta

15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Dvořákovu a Smejkalovu

 

Pátek 21.července

11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

19.00 Velká Losenice – za Kateřinu a Josefa Grigarovy

 

svátek sv. Marie MagdalénySobota 22.července

v 17.00 Slavětín – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Slavětína

 

16.neděle v mezidobíNeděle 23. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Němce, vnuka Ondřeje, rod Němců a Prostřední

+ křest Amálie Pertlová

v 11.00 Velká Losenice – za Annu a Josefa Sobotkovy, rodiče a sourozence


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2017

Evangelizační: Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

Národní: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života

Farní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.