16.neděle v mezidobí ANeděle 20.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borová za Josefa Němce, vnuka Ondřeje, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za Petra Dejmala a jeho rodiče

 

svátek sv.Brigity, řeholnice, patronky EvropyStředa 23.července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 24.července

v 13.30 Velká Losenice – pohřeb paní Boženy Němcové (*1924)

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

svátek sv.Jakuba, apoštolaPátek 25. července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Jáchyma a Anny, rodičů Panny MarieSobota 26. července

v  9.00 Sázava – eucharistická oběť při setkání rodáků

v 10.30 Sázava – modlitba se vzpomínkou za oběti 1.sv.války u pomníku

v 17.00 Oudoleň – za Václava a Annu Těšínských, rodiče a sourozence

 

17.neděle v mezidobí ANeděle 27.července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9. 30 Havlíčkova Borová za Václava Havlíčka, rod Jonáků a Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Štěrbovy , Pohankovy, syna Josefa a Ludmilu, vnučku Mirečku a vnuka Péťu

ve 14.00 Velká Losenice – poutní koncert „Kostely naplněné hudbou“

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – po dobu prázdnin zavřená !

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2014

Všeobecný : Aby Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti.

Misijní : Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.

Národní: Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách