16. neděle v mezidobíNeděle 17. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rod Jonáků, Havlíčků a Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice – za Jaromíra Bauera, rod Bauerů, Chvátalů a Pojmanů

 

Pondělí 18.července

v 10.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Úterý 19.července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Středa 20.července

v 17.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Lacinovy, Martinů a sourozence

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Němcovy, syna Václava a celý rod

 

Čtvrtek 21.července

10.00 Havlíčkova Borová – křížová cesta

15.00 Havlíčkova Borová – za Růženu Hamerníkovou a celý rod

19.00 Velká Losenice – za Jindřicha Roseckého, ženu Libuši a syna Josefa

 

svátek sv.Marie MagdalényPátek 22.července

11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

19.00 Velká Losenice – za Annu Roseckou, Františku Dajčovou a Růženu Kulhánkovou

19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


svátek sv.Brigity, řeholnice, patronky EvropySobota 23. července

v 17.00 Slavětín – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Slavětína

 

17. neděle v mezidobíNeděle 24. července

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu, Němcovu,Loukotovu a duše v očistci

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Němce, vnuka, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Bílkovu a Proškovu


Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2016

 

Všeobecný : Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.

Evangelizační: Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.

Národní: Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.

Farní: Aby nás dny volna přibližovaly k Bohu a k pomoci v lásce ve farnosti