16.neděle v mezidobí Neděle 17. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za Bauerů, Chvátalů, Pojmanů a Jiřího Podráckého

Pondělí 18.července

v 17.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice- eucharistická oběť

Středa 20.července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Čtvrtek 21.července

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Václava a Justinu Zvolánkovy, děti Justinu,

Josefa, Leopolda a Marii

památka sv.Marie Magdalény Pátek 22.července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

svátek sv.Brigity,řeholnice, patronky EvropySobota 23.července

v 11.00 Velká Losenice – svatba – Blanka Pátková + Petr Daniel

v 17.00 Slavětín- poutní- za živé a zemřelé osadníky

17.neděle v mezidobí Neděle 24. července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Němce, rodiče Němcovy a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rod Wasserbauerů, Jarošů a Malých


Farní knihovna je během prázdnin zavřená !


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2011

Všeobecný : Abykřesťané přispívali ke zmírnění materiálního a duchovního utrpení nemocných s AIDS, zvláště v nejchudších zemích

Misijní : Za řeholníky a řeholnice v misiích, aby byli svědky evangelijní radosti a živými znameními Kristovy lásky

Národní: Za pokřtěné, kteří žijí ve vlažném vztahu k Bohu a církvi, aby objevovali, co to znamená „stát se živými kameny pro duchovní chrám,rodem vyvoleným a svatým lidem,který patří Bohu jako vlastnictví“

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách