16.neděle v mezidobí CNeděle 21.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za manžela,vnuka rod Němců a Prostředních

+ křest Anna Ladererová

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Wasserbauerovy, rodinu Mokrých a Ohrazdovu

 

památka sv.Marie MagdalényPondělí 22.července

8.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

svátek sv.Brigity, řeholnice , patronky EvropyÚterý 23.července

v 18.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 24.července

v 8.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

svátek sv.Jakuba, apoštolaČtvrtek 25.července

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Lacinovy a Martinů a sourozence

 

památka sv.Jáchyma a Anny, rodičů Panny MariePátek 26. července

v 11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Sobota 27. července

v 17.00 Oudoleň -za Marii a Karla Musilovy,celý rod., za Josefa Ondráčka a rodiče

 

pouť sv.Jakuba 17.neděle v mezidobí CNeděle 28.července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Víta Veselého,rodiče a rodinu Čejků

v 11.00 Velká Losenice – poutní – za Miloslava Bratršovského, matku Věnceslavu, rod Matějíčků a Kamarádů

v 17.00 – zakončení adorace, žehnání poutníkům

v 17.15 – poutní varhanní koncert

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15-14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2013

 

Všeobecný: Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany

v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.

Misijní : Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům

evangelia.

Národní: Aby se náš národ nezponevěřil víře svých otců

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin problubovaly víru v rodinách a

posilovaly vědomí společenství farnosti