NEDĚLE 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola

v 10.00 Velká Losenice – poutní – za rodinu Veselých a Stelzlovu celebruje biskup Mons. Zdenek Wasserbauer

11.00 – farní shromáždění – modlitba a oficiální zahájení – slovo místopředsedy pastorační rady, projev předsedy spolku Karmel Sázava

11.15 program maminek s dětmi, koncert Vis Angeli

12.00 modlitba Anděl Páně

Od 11.15 hod. do 15.00 hod. bude otevřena farní knihovna v Losíku!

 

Pondělí 26. července památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

ve 14.00 Velká Losenice – pohřeb pana Pavla Havlíčka (*1953 )

 

Úterý 27. července

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 30. července

v 19.00 Velká Losenice – za Marii Strašilovou a celý rod

(18.30 – sv. smíření)

 

Sobota 31.července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

NEDĚLE 1. srpna 18.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jana a Annu Janáčkovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Rezlerovy, Málkovy a Zachovy

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

2 Kor 4,7 – 15

žalm 126

Mt 20,20 – 28

Čt

Ex 40,16-21.34-38

žalm 84

Mt 13,47 – 53

Po

Ex 32,15 – 24.30 – 34

žalm 106

Mt 13,31 – 35

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37

žalm 81

Mt 13,54 – 58

Út

Ex 33,7 – 11 34b-9.28

žalm 103

Mt 13,36 – 43

So

Lv 25,1.8 – 17

žalm 67

Mt 14,1 – 12

St

Ex 34,29-35

žalm 99

Mt 13,44-46

Ne

Ex 16,2 – 4.12 – 15

žalm 78

Ef 4,17.20-24

Jan 6,24 – 35