17. neděle v mezidobíNeděle 24. července

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu, Němcovu,Loukotovu a duše v očistci

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Němce, vnuka, rod Němců a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Bílkovu a Proškovu

 

svátek sv.Jakuba, apoštolaPondělí 25.července

v 19.00 Velká Losenice-za rodinu Kamarádovu,Němcovu,Loukotovu a duše v oč.

 

Čtvrtek 28.července

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

památka sv. MartyPátek 29.července

19.00 Velká Losenice – za Martu a Josefa Zachovy,ob.rodiče a všechny sourozence

 

Sobota 30. července

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Janáčkovu, Benákovu, Horákovu, Dejmalovu

 

pouť sv.Jakub 18. neděle v mezidobíNeděle 31. července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Víta Veselého, rodiče a rodinu Čejkovu

v 11.00 Velká Losenicepoutní – za Petra Dejmala a rodiče

v 14.00 Velká Losenice – VARHANNÍ KONCERT

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2016

 

Všeobecný: Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití

a ohroženým v jejich sebeuvědomění.

Evangelizační: Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou

energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.

Národní: Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a

přijmout povolání, které jim vložil do srdce.

Farní: Aby nás dny volna přibližovaly k Bohu a k pomoci v lásce ve farnosti