17.neděle v mezidobí


Neděle 28. července

v 8.00    Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Marii Slámovou a rodiče z ob. strany

+ křest Vojtěch Nevole

v 11.00  Velká Losenice – poutní – za rodinu Lánovou,živé a + toho rodu

 

Pondělí 29.července                                                       památka sv.Marty

v  8.00  Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 1.srpna                                   památka sv.Alfonsa Marie z Liguori,biskupa a učitele církve

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Lacinovy, zetě, Martinu a dvě dcery a zetě

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 2.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Janičku Burešovou a Václava Pechu

Sobota 3.srpna

v 17.00  Oudoleň eucharistická oběť

18.neděle v mezidobí


Neděle 4.srpna

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Františka Němce, manželku, syna Josefa a celý rod

v 11.00  Velká Losenice – za Annu Roseckou, Františku Dajčovou

a Růženu Kulhánkovou

_____________________________________________________________

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – kostel  14.40 -14.50

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  červenec  2019

Evangelizační : aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

Národní : Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude

objevují radost z Boží blízkosti.

Farní : Aby nás  dny volna přiváděly k Boží lásce.