Neděle 30. července     sv. Jakub 17. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – poutní –  za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  rodinu Janáčkových, Novotných a Dulovu

v 11.00 Velká Losenice – poutní – za Annu Lánovou, manžela a 2 syny

 

Pondělí 31. července     památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 4. srpna

v 19.00 Velká Losenice- za  Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 5. srpna

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 6. srpna 18. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice –   za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za  Lubomíra Havlíčka, rodinu Havlíčkovu a Tonarovu

v 11.00 Velká Losenice –- za Ludvíka Lána, manželku a 2 syny

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

1 Král 3,5-12

žalm 119

Řím 8,28-30

Mt 13,44-52

Čt

Ex 40,16-21

žalm 84

Mt 13,47-53

Po

Ex 32,15-24

žalm 106

Mt 13,31-35

Lv 23,1-11

žalm 81

Mt 13,54-58

Út

Ex 33,7-11

žalm 103

Mt 13,36-43

So

Lv 25,1-17

žalm 67

Mt 14.1-12

St

Ex 34,29-35

žalm 99

Mt 13,44-46

Ne

Dan 7,9-10,13-14

žalm 97

2 Petr 1,16-19

Mt 17,1-9