pouť sv.Jakuba 17.neděle v mezidobí CNeděle 28.července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Víta Veselého,rodiče a rodinu Čejků

v 11.00 Velká Losenice – poutní – za Miloslava Bratršovského, matku Věnceslavu, rod Matějíčků a Kamarádů + ADORACE

v 17.00 – zakončení adorace, žehnání poutníkům

v 17.15 – poutní varhanní koncert

 

památka sv.Ignáce z Loyoly, knězeStředa 31.července

v 19.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv.přijímání

 

památka sv.Alfonsa Marie z Liguori,biskupa a učitele církveČtvrtek 1.srpna

v 17.00 Velká Losenice – přivítání poutníků na pouť do Slavkovic

modlitba a rozdělení do rodin

 

Pátek 2.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodiny Čejkovy a rodiny Veselovy

 

Sobota 3.srpna

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslava Benáka, rodiče, rodiče Konfrštovy, Zdražilovy a syna Antonína

 

18.neděle v mezidobí CNeděle 4.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za Pátera Jana Mokrého

v 9.30 Havlíčkova Borová – zarodinu Svobodovu, Ježkovu a Zdražilovu

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Ronovského, rodiče a ten rod

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2013

 

Všeobecný: Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správné svědomí a růst v dobrém a poctivém životě

Misijní : Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.

Národní: Aby ti, kdo musí překonávat překážky a liskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin problubovaly víru v rodinách a

posilovaly vědomí společenství farnosti