Neděle 2. srpna     18. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za  rodinu Janáčkovu, Novotných a Dulovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

 

Pondělí     3. srpna

v 8.00 Velká Losenice –  za Kamilu a Michala Semkovy a celý rod

 

Čtvrtek     6.srpna     svátek Proměnění Páně

v 15.00 Havlíčkova Borová –  za rodiny Kolouchovu, Doležalovu, Rýdlovu a Kučerovu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek     7. srpna

v 18.00 Velká Losenice –  za Stanislava Špačka, rodiče, sestru a syna Miroslava

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota     8.srpna     památka sv. Dominika, kněze

v 17.00 Oudoleň  eucharistická oběť

 

Neděle 9. srpna     19. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Antonii Zvolánkovy,

Jaroslava a Ludmilu Stehlíkovy a syna Jindřicha + křest Terezie Nevolová

v 11.00 Sázava – za rodinu Rymešovu a Hegnerovu

 


 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30-14.50 hod.

Velká Losenice  zpov. místnost  pátek – 18.30-18.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc srpen 2020

Evangelizační: Modleme se za všechny, kteří pracují u moře: za námořníky, rybáře a jejich rodiny

Národní: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o stvoření moudře a s vděčností vůči Bohu

Farní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 55.1-3

žalm 145

Řím 8,35.37-39

Mt 14,13-21

Čt

Dan 7,9-10.13-14

žalm 97

Mt 17,1-9

Po

Jer 28,1-17

žalm 119

Mt 14,13-21

Nah 2,1.3 3,1-3.6-7

Dt 32

Mt 16,24-28

Út

Jer 30,1-2.12-15.18-22

žalm 102

Mt 14,22-36

So

Hab 1.12-2,4

žalm 9

Mt 17,14-20

St

Jer 31,1-7

žalm Jer31,10-13

Mt 15,21-28

Ne

1 Král 19,9a 11-13a

žalm 85

Řím 9,1-5

Mt 14,22-33