Neděle 1. srpna 18. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jana a Annu Janáčkovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00  Velká Losenice – za  živé a + členy rodiny Rezlerovy, Málkovy a Zachovy

 

Pondělí 2. srpna

v 19.00 Velká Losenice eucharistická oběť

 

Středa 4. srpna památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 6. srpna svátek  Proměnění Páně

v  15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Kolouchovu, Doležalovu, Rýdlovu a Kučerovu

(14.30 – kostel – sv. smíření)

v 19.00 Velká Losenice –  za Kamilu a Michala Semkovy a celý rod

(18.30 – sv. smíření)

v 19.45 Velká Losenice –  Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 7. srpna

v 17.00  Oudoleň  – eucharistická oběť

 

Neděle 8. srpna 19. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Lubomíra Havlíčka, rodiče Marii a Václava a celý rod + křest Benjamín Petrlík

v 11.00 Sázava – za rodinu Rymešovu, Hegnerovu a Jindrovu

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ex 16,2 – 4.12 – 15

žalm 78

Ef 4,17.20-24

Jan 6,24 – 35

Čt

Nm 20,1-13

žalm 95

Mt 16,13-23

Po

Nm 11,4b – 15

žalm 81

Mt 14,13 – 21

Dan 7,9 – 10.13-14

žalm 97

2Petr 1,16-19

Mk 9,2 – 10

Út

Nm 12,1 – 13

žalm 51

Mt 14,22 – 36

So

Dt 6,4 – 13

žalm 18

Mt 17,14 – 20

St

Nm 13,1 – 2a.25–14,126-29.34-35

žalm 106

Mt 15,21 – 28

Ne

1 Král 19,4-8

žalm 34

Ef 4,30- 5,2

Jan 6,41 – 51