18. neděle v mezidobí Neděle 31. července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského, sourozence a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – poutní – za Bohuslava Bruknera, Martu a Aloise Roseckých a jejich rodiny

Středa 3. srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Pátek 5.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodiny Čejkovy a Veselovy

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

svátek Proměnění Páně Sobota 6.srpna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Doležalovu,Kolouchovu, Rýdlovu a Kučerovu

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslava Benáka, rodiče, rodiče Konfrštovy, Antonína Zdražila a jeho rodiče

19.neděle v mezidobí Neděle 7.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Růženu a Emanuela Řečických

v 11.00 Velká Losenice za rodiče Ronovských a dceru Marii


Farní knihovna: je během prázdnin zavřená !

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2011

Všeobecný : Aby Světový den mládeže v Madridu povzbudil mladé lidi k ukotvení a nalezení života v Kristu

Misijní : Aby křesťanský Západ veden Duchem Svatým znovu objevil svěžest a nadšení své víry

Národní : Abychom byli neustále živeni Božím Slovem a nebeským chlebem Eucharistie a poznávali, jak veliké věci s námi koná Ten,který si nás zamiloval a povolal nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách