Neděle 6. srpna svátek    PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

v 8.00 Velká Losenice –   za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za  Lubomíra Havlíčka, rodinu Havlíčkovu a Tonarovu

v 11.00 Velká Losenice –- za Ludvíka Lána, manželku a 2 syny

 

Pondělí 7. srpna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 9. srpna   svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

v 19.00 Velká Losenice – za Ludvíka Lána

 

Čtvrtek 10. srpna    svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka

v 15.00 Havl. Borová –  za rodinu Kolouchovu,Doležalovu, Rádlovu a Kučerovu

 

Pátek 11. srpna památka sv.Kláry, panny

v 19.00 Velká Losenice- za  Marii a Emila Musilovy a Rodiče Zembuchovy

 

Sobota 12. srpna

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 13. srpna 19. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice –   za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za  Marii Stránskou, dceru Marii a rodiče z obojí strany

v 11.00 Sázava – za rodiny Rymešovu a Hegnerovu

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dan 7,9-10,13-14

žalm 97

2 Petr 1,16-19

Mt 17,1-9

Čt

2 Kor 9,6-10

žalm 112

Jan 12,24-26

Po

Nm 11,4b-15

žalm 81

Mt 14,13-21

Dt 4,32-40

žalm 18

Mt b16,24-28

Út

Nm 12,1-13

žalm 51

Mt 14,22-36

So

Dt 6,4-13

žalm 18

Mt 17,14-20

St

Oz 2,16b-22

žalm 45

Mt 25,1-13

Ne

1 Král 19,9-13

žalm 85

Řím 9,1-5

Mt 14,22-33