18.neděle v mezidobí BNeděle 2.srpna

v 8.00 Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodinu Bořilovu

v 11.00 Velká Losenice –  za   Marii a Josefa Ronovského, rodiče a ten rod

 

Středa 5.srpna

v 19.00  Velká Losenice – za  rod Pátků, Augustinů, Rakušanů a Miloslava Mráčka

 

svátek Proměnění PáněČtvrtek 6.srpna

v  15.00 Havlíčkova Borová – za  rodinu Doležalovu, Kolouchovu, Rýdlovu a Kučerovu

v 19.00  Velká Losenice – na úmysl dárce

 

Pátek 7. srpna

v 19.00  Havlíčkova Borová – za Marii a Miloslava Vytlačilovy a oboje rodiče

v 19.45  Havlíčkova Borová – VITUS – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

památka sv. Dominika, knězeSobota 8.srpna

v 17.00  Oudoleň za Františka Plíhala, rodiče a členy rodiny

 

19.neděle v mezidobí BNeděle 9.srpna

v 8.00 Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Josefa a Boženu Lacinovy, manželé Šerých a syna Karla

v 11.00 Velká Losenice –  za rodiče Pometlovy a rodiny dětí

 


Svátost smíření

Velká Losenice – středa –  hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 –14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc srpen  2015

 

Všeobecný : Za dobrovolníky,aby se velkoryse věnovali službě potřebným.

Misijní :  Abychom uměli vyjít  ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských a společenských vztahů.

Národní:  Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.

Místní : Aby doba prázdnin a dovolených  byla námi prožita v blízkosti Boží.