svátek Proměnění PáněNeděle 6.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bořilovu

v 11.00 Velká Losenice– za Marii a Jaroslava Kamarádovy,syna, rodiče,sourozence

 

Pondělí 7.srpna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže,Středa 9. srpna

panny a mučednice, patronky Evropy

v 19.00 Velká Losenice – za Kamilu a Michala Semkovy

 

svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníkaČtvrtek 10.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová-za rodinu Doležalovu,Kolouchovu,Rýdlovu a Kučerovu

 

památka sv. Kláry, pannyPátek 11 srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Viskupovu, Schöberlovu a duše v očistci

 

Sobota 12. srpna

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

19. neděle v mezidobíNeděle 13.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Stránských, dceru a rodiče Klementovy

+ křest Tomáš Sobotka

v 11.00 Velká Losenice – za rod Vondrů, Uttendorfských, syna a dceru

 


Farní knihovna je během prázdnin zavřená !

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00 -18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek -kostel – 14.40-14.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2017

 

Evangelizační : Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali

i druhým poznávat krásu stvoření.

Národní : Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na

Boží lásku

Farní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách