Neděle 7. srpna     19. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Lubomíra Havlíčka, rod Havlíčků a Tonarů

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Špačkovu

 

Pondělí 8. srpna     památka sv. Dominika, kněze

v 8.00 Velká Losenice – na úmysl dárce

 

Čtvrtek 11. srpna     památka sv. Kláry, panny

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii a Miroslava Zvolánkovy

 

Pátek 12. srpna

v 19.00 Velká Loseniceza rodinu Kamarádovu

 

Sobota 13. srpna

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 14. srpna     20. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Stránskou, dceru Marii a rodiče z obojí strany

v 11.00 Sázava – za rodinu Rymešovu a Hegnerovu

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Mdr 18,6-9

žalm 33

Žid 11,1-2.8-19

Lk 12,32-48

Čt

Ex 12,1-12

žalm 78

Mt 18,21-19,1

Po

Ex 1,2-5.24-28c

žalm 148

Mt 17.22-27

Ez 16,1-15.60.63

Iz 12

Mt 19,3-12

Út

Oz 2,16b17b.21-22

žalm 45

Mt 25,1-13

So

Ez 18,1-10.13b.30-32

žalm 51

Mt 19,13-15

St

2 Kor 9,6-10

žalm 112

Jan 12,24-25

Ne

Iz 66,18-21

žalm 117

Žid 12,5-7.11-13

Lk 13,22-30