19. neděle v mezidobíNeděle 7.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa a Boženu Lacinovy ,manželé Šerých a syna Karla

v 11.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých a rodinu Fialovu

 

Středa 10.srpna

v 19.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv.přijímání

 

Pátek 12.srpna

19.00 Velká Losenice – za rodinu Viskupovu, Schöberlovu a duše v očistci

 

Sobota 13. srpna

v 15.00 Pořežín – eucharistická oběť k 100.výročí založení SDH

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

20. neděle v mezidobíNeděle 14.srpna

v 10.00 Sázava- eucharistická oběť – za rodiny Rymešovy, rodiny Hegnerovy Bohumilu Kindrovu

11.00 – 15.00 – Sázava – farní shromáždění

11.00 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy,

předání medailí farního svazu

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – přehled postupu dosavadních

prací a plánované pokračování prací

11.30 – program maminek s dětmi

12.00 modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 koncert Liberi Dei


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2016

 

Všeobecný : Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.

Evangelizační : . Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

Národní: Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

Farní : Aby nás dny volna přibližovaly k Bohu a k pomoci v lásce