19.neděle v mezidobí Neděle 7.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Růženu a Emanuela Řečických

v 11.00 Velká Losenice za rodiče Ronovských a dceru Marii

svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka Středa 10. srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

památka sv.Kláry, pannyČtvrtek 11.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za malou Amálku

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Pátek 12.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodiny Rymešovy a Hegnerovy

Sobota 13.srpna

v 17.00 Oudoleň – za Marii Karasovu, manžela a sourozence

Neděle 14.srpna 20.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bencovu, rodiče a sourozence

+ křest Tadeáš Pertl

v 11.00 Velká Losenice za rodiče Vondrovy,Uttendorfských, syna a Marii


Farní knihovna: je během prázdnin zavřená !

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2011

Všeobecný : Aby Světový den mládeže v Madridu povzbudil mladé lidi k ukotvení a nalezení života v Kristu

Misijní : Aby křesťanský Západ veden Duchem Svatým znovu objevil svěžest a nadšení své víry

Národní : Abychom byli neustále živeni Božím Slovem a nebeským chlebem Eucharistie a poznávali, jak veliké věci s námi koná Ten,který si nás zamiloval a povolal nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách