19. neděle v mezidobíNeděle 13.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Stránských, dceru a rodiče Klementovy

+ křest Tomáš Sobotka

v 11.00 Velká Losenice – za rod Vondrů, Uttendorfských, syna a dceru

 

památka sv.Maxmiliána Marie Kolbeho,kněze a mučedníkaPondělí 14.srpna

v 14.30 Havlíčkova Borová pohřeb pana Jaroslava Madracha (*1931)

v 19.00 Velká Losenice–za Kateřinu Jarošovou,rod Jarošů, Imramovských a Strašilů

 

slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIEÚterý 15.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Lacinů a Martinů a sourozence

v 19.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých a ten rod

 

Středa 16. srpna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Sobota 19. srpna

v 17.00 Oudoleň – za Stanislavu Malou, manžela a děti

 

20. neděle v mezidobíNeděle 20.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za Stanislava Špačka, syna a živé a + toho rodu

v 9.30 Havlíčkova Borová– za rodinu Kolouchovu,Havlíčkovu,Říčanovu a Judovu

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 


Farní knihovna je během prázdnin zavřená !

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pondělí – 18.00 -18.45 hod.

Havlíčkova Borová – úterý -kostel – 14.40-14.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2017

 

Evangelizační : Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.

 

Národní : Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku

 

Farní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách