19. neděle v mezidobíNeděle 12 .srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Stránskou, rodiče z obojí strany a bratry

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu a živé a zemřelé toho rodu

 

slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIEStředa 15.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Lacinovy a Martinů, dva zetě a dvě dcery

v 19.00 Velká Losenice za Jana a Marii Hladíkovy,oboje rodiče a strýce Emila

 

Pátek 17.srpna

v 19.00 Velká Losenice–za Františka Pátka, rod Pátků, rodiče Remzovy,rod Pařilů

 

Sobota 18. srpna

v 17.00 Oudoleň – za Evu Kodrasovou

 

20. neděle v mezidobíNeděle 19.srpna

v 8.00 Velká Losenice–za rod Uttendorfských, Omrů, syna, snachu a duše v očistci

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava Kašpárka, rodiče z obojí strany a dceru Marii

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel – středa – 14.30 – 14.50 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2018

Evangelizační :aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický

dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.

Národní: za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje

Farní:Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí