Neděle 11.srpna 18.neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – Marii Stránskou a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Poulovy a rodinu Jarošovu

 

Pondělí 12.srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIEČtvrtek 15. srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii a Josefa Bencovy, snachu Evu, rodiče a sourozence

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 16.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých

 

Sobota 17.srpna

v 17.00 Oudoleň – na poděkování za požehnání Boží a duše v očistci

 

Neděle 18.srpna 19.neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – rodinu Uttendorfských,Vondrovu, syna a Marii

+ křest Tomáš Musil

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Bedřicha Tonara, manželku a celý rod

+ křest František Nevole

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zamřelé obyvatele Malé Losenice

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2013

 

Všeobecný: Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správné svědomí a růst v dobrém a poctivém životě

Misijní : Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.

Národní: Aby ti, kdo musí překonávat překážky a liskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností

Místní: Aby dny dovolených a prázdnin problubovaly víru v rodinách a

posilovaly vědomí společenství farnosti