Neděle 4. prosince     2. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Krčála a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra + křest   Anežka Machová

 

Pondělí 5. prosince

v 7.00  Velká Losenice – roráty –průvod s lucerničkami – eucharistická oběť pro děti a mládež


Středa 7. prosince

ve 13.00 Velká Losenice – Losík – setkání seniorek a seniorů

v 17.00  Velká Losenice –    bohoslužba  pro děti a mládež


Čtvrtek 8. prosince     Slavnost Panny Marie , počaté bez poskvrny prvotního hříchu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Macháčkovou

v 18.00 Velká Losenice – za Emílii Paulíčkovou, manžela a Jaromíra Lána

 

Pátek 9. prosince

v 18.00 Velká Losenice –  za Evu Synkovou

 

Sobota 10. prosince

v 16.00  Oudoleň  –  eucharistická oběť

 

Neděle 11. prosince     3. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Stránského pilota RAF

v 11.00 Sázava – za rodinu Sáblíkovu, Jindrovu, Brabcovu a Krčilovu

 


 

Boží slovo v liturgii

 

Ne

Iz 11,1-10

žalm 72

Řím 15,4-9

Mt 3,1-12

Čt

Gn 3,9-15.20

žalm 98

Ef 1,3-5.11-12

Lk 1,26-38

Po

Iz 35 1-10

žalm 85

Lk 5,17-25

Iz 48,17-19

žalm 1

Mt 11,16-19

Út

Iz 40,1-11

žalm 96

Mt 18,12-14

So

Sir 48,1-4,9-11

žalm 80

Mt 17,10-13

St

Iz 40,25-31

žalm 103

Mt 11,28-30

Ne

Iz 35,1-6a 10

žalm 146

Jak 5,7-10

Mt 11,2-11