Neděle                                       4.prosince                2. neděle adventní   A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice- za  Jiřího Dejmala manželku a syna Petra

+   křest Václav Zvolánek ;  Tomáš Antl


Úterý                                            6.prosince

v 18.00  Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice  (17.00 – sv.smíření)

 

Středa              7. prosince   památka sv.Ambrože, biskupa a učitele církve

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za  Václava Matěju a oboje rodiče

 

Čtvrtek   8.prosince slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

v 15.00  Havlíčkova Borová –  eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek                                             9. prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje  rodiče

 

Sobota                                           10.prosince

v 14.00 Velká Losenice –  Losík – 3. adventní schůzka

v 16.00  Oudoleň –  za Marii a Miroslava Zvolánkovy, rodiče a celý rod

 

Neděle                                       11.prosince                3. neděle adventní   A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za pilota RAF pl.Josefa Stránského

v 11.00 Velká Losenice- za  rodinu Havlíčkovu a Holasovu


 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Úřední hodiny :

St    a  Pá – hodinu před eucharistickou obětí

Svátost smíření

Velká Losenice –  Losík – pátek –  17.00 –  17.45 hod.

Havlíčkova Borová –  fara – čtvrtek – 14.30 – 14.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec  2016

Všeobecný :   Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.

Evangelizační : Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

Národní:  Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale

hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou

k němu a k bližnímu

Farní : Aby  Advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce