Neděle 6. prosince     2. neděle adventní B

v 8.00 Velká Losenice – za Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Pondělí     7. prosince     památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

v 18.00  Velká Losenice za rodinu Fiedlerovu, Musilovu a Novotnovu

 

Úterý     8. prosince     slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

v 15.00  Havlíčkova Borová – za Marii Macháčkovou

v 18.00 Velká Losenice – za Emílii a Bohuslava Paulíčkovy, rodiče a sourozence

 

Středa     9. prosince

v 15.00 Velká Losenice – Losík – náboženství – příprava na svátosti (3.tř.)

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Marie Zychové *1933

 

Pátek 11. prosince

(17.30 – sv. smíření)

v 18.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota     12. prosince

v 16.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Benákovy a vnuka Petra

v 17.00 Malá Losenice – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za farníky

 

Neděle 13. prosince     3. neděle adventní B

v 8.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy, syna Aloise a vnučku Ludmilu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Stránskou, bratry a rodiče z obojí strany

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2020

Všeobecný: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

Národní: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

Farní: Aby duchovně prožitý advent obohatil náš život z víry.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 40,1 – 5.9-11

žalm 85

2 Petr 3,8-14

Mk 1,1 – 8

Čt

Iz 41,13 -20

žalm 145

Mt 11,11 – 15

Po

Gn 3,9 – 15.20

žalm 98

Ef 1,3 – 6.11-12

Lk 1,26 – 38

Iz 48,17 – 19

žalm 1

Mt 11,16 – 19

Út

Iz 40,1 – 11

žalm 96

Mt 18,12 – 14

So

Sir 48,1 – 4.9-11

žalm 80

Mt 17,10 – 13

St

Iz 40,25 – 31

žalm 103

Mt 11,28 – 30

Ne

Iz 61,1 – 2a.10 – 11

Lk 1

1Sol5,16-24

Jan 1,6-8.19-28