2.neděle adventní CNeděle 9.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Romana Bruknera

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovu, zetě a oboje rodiče

 

Pondělí 10.prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Františka Roseckého, rodiče a vnuka Tomáška

 

Úterý 11.prosince

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření)


Středa 12.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 13.prosince památka sv.Lucie, panny a mučednice

v 15.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice ( 17.00 –sv.smíření)


Pátek 14 .prosince památka sv.Jana od Kříže, kněze a učitele církve

v 18.00 Velká Losenice – za Miroslava Vytlačila a rodiče

 

Sobota 15.prosince

ve 14.00 Velká Losenice- Losík – 3. adventní schůzka

v  15.00 Velká Losenice – Losík – nácvik na hru Čtvrtý z mudrců

v  16.00 Oudoleň – za rodiče Slámovy, čtyři syny a dceru

 

3.neděle adventní CNeděle 16.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Macháčkovou

v 11.00 Velká Losenice – za Bohuslava Paulíčka, rodiče a sourozence


 

Svátost smíření:


Velká Losenice – pátek 17. 00 – 17.45 hod.

Havlíčkova Borová –čtvrtek – 14.00-14-45 – fara

Farní knihovna – Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2012

Všeobecný : Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami

Misijní : Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.

Národní : Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky.

Místní : Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista o Vánocích, na konci našeho života i na konci času.