Neděle 3. ledna     2. neděle po Narození Páně

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice –  za živé a zemřelé členy rodiny Neubauerovy, Rezlerovy, Pospíchalovy a Kubíčkovy

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Pondělí     4. ledna

v 18.00 Velká Losenice  –  eucharistická oběť

 

Úterý     5. ledna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa     6. ledna     slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

v 15.00 Havlíčkova Borová eucharistická oběť + žehnání vody, křídy, kadidla

v 18.00 Velká Loseniceza Josefa Malého, bratra a oboje rodiče + žehnání vody, křídy, kadidla


Sobota     9. ledna

v  16.30 Havlíčkova Borová – za farníky

v  18.00 Velká Losenice – za Marii Tonarovou, rodiče a sourozence

 

Neděle 10. ledna     svátek KŘTU PÁNĚ

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé rodiny Pavlasovy, Peclovy, Tonarovy a Starých

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2021

Evangelizační: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.

Národní: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

Farní: Aby milostiplné prožití svátků Narození oživilo lásku v rodinách a farnosti.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sir 24,1-4,12-16

žalm 147

Ef 1,3-6.15-18

Jan 1,1-18

Čt

1 Jan 3,22-4,6

žalm 2

Mt 4,12-25

Po

1 Jan 3,7-10

žalm 100

Jan 1,35-42

1 Jan 4,7-10

žalm 79

Mk 6,34-44

Út

1 Jan3,11-21

žalm 100

Jan 43-51

So

1 Jan 4,11- 18

žalm 72

Mk 6,45-52

St

Iz 60,1-6

žalm 72

Ef 3,2-6

Mt 2,1-12

Ne

Iz 55,1- 11

žalm Iz 12,2-6

1 Jan 5,1-9

Mk 1,6b -11