Neděle 8. března     2. neděle postní A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová  – za Evu Šteklovou, Jiřinu a Františka Tonarovy a duše v očistci

v 11.00 Sázava – za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče a sourozence

 

Pondělí     9. března

v 18.00 Velká Losenice– za Miloslava Nedělku,bratra, rodiče a rodiče Machovy a dva syny

 

Středa     11. března

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Králíčka, rodiče, Antonína Sikoru a živé a zemřelé toho rodu

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem


Čtvrtek     12. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek     13. března

v 18.00 Velká Losenice za rodiny Píbilovy, Hejnovy, Zachovy a Burešovy

 

Sobota     14. března

v  16.00  Oudoleň –   eucharistická oběť

 

Neděle 15. března     3. neděle postní A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Růženu Krčálovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava a Marii Augustinovy a rod Čejků

 

 


 

 

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – zpov.místnost – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara 14.00 – 14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě

Národní: Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné

Místní: Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin

 

 


 

 

Křížové cesty

 

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – půl hodiny před eucharistickou obětí

úterý, čtvrtek, sobota – 17.00 hod

neděle ráno – 8.3.2020 – 7.15 hod, 15.3.2020 – 10.15 hod

Malá Losenice

kaple – čtvrtek – 17.30 hod

kaple – neděle – 13.00 hod

Vepřová

pátek – 15.00 hod

H. Borová

středa – 14.15 hod

neděle – 8.45 hod

Pořežín

kaple – čtvrtek – 18.00 hod

Sázava

kaple – neděle – 8.3.2020 – 13.00 hod, 15.3.2020 – 13.00 hod

Oudoleň

kaple – sobota – 15.15 hod

 

 


 

 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Gn 12,1-4a

žalm 33

2 Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9

Čt

Jer 17,5-10

žalm 1

Lk 16,19-31

Po

Dan 9,4b-10

žalm 79

Lk 6,36-38

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28

žalm 105

Mt 21,33-43.45-46

Út

Iz 1,10.16-20

žalm 50

Mt 23,1-12

So

Mich 7,14-15.18-20

žalm 103

Lk 15,1-3.11-32

St

2Sam 7,4-5a.12-14a.16

žalm 89

Řím 4,13.16-18.22

Mt 1,16.18-21.24a

Ne

Ex 17,3-7

žalm 95

Řím 5,1-2.5-8

Jan 4,5-42