Neděle 17. ledna     2. neděle v mezidobí

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice – za Jana Švece a živé a zemřelé toho rodu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rod Štefů, Janáčků, Zdražilů a Svobodů

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Pondělí     18. ledna     památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa     20. ledna

v 18.00   Velká Loseniceeucharistická oběť

 

Pátek     22. ledna

(17.30 – sv. smíření)

v 18.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Augustinů a Miloslava Mráčka

 

Sobota     23. ledna

v 16.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Neděle 24. ledna     3. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu, Fiedlerovu, Novotnovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a rodiče z obojí strany

11.00 Sázava – eucharistická oběť

 


 

Farní knihovna Velká Losenice – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2021

Evangelizační: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.

Národní: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

Farní: Aby pokřtění čerpali ze svátosti křtu pro dobro své i ostatních.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

1Sam 3,3b-10.19

žalm 40

1Kor 6,13-15.17-20

Jan 1,35-42

Čt

Žid 7,25 – 8,6

žalm 40

Mk 3,7 – 12

Po

Žid 5,1 – 10

žalm 110

Mk 2,18 – 22

Žid 8,6 – 113

žalm 85

Mk 3,13 – 19

Út

Žid 6,10 – 20

žalm 111

Mk 2,23 – 28

So

Žid 9,2 – 3.11 – 14

žalm 47

Mk 3,20 – 21

St

Žid 7,1 – 3.15 – 17

žalm 110

Mk 3,1 – 6

Ne

Jon 3,1 – 5.10

žalm 25

1Kor 7,29 -31

Mk 1,14 – 20