2.neděle velikonoční – Božího milosrdenstvíNeděle 11.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodiče Doležalovy, dva syny a dceru

v 11.00 Velká Losenice- za Marii Dobrovolnou, rod Dobrovolných a Jágrů

+ křest Tomáš Polreich, Lukáš Jonák


Pondělí 12. dubna

v 19.00 Velká Losenice-za Josefa a Marii Havlíčkovy,Miloslava a Josefa Starých

Středa 14.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 15.dubna

v 15.00 Havl. Borová – za Josefa Hrůšu

Pátek 16. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Vytlačila a rodiče a rod Kubátů

Sobota 17. dubna

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslavu a Františka Janáčkovy a oboje rodiče

3.neděle velikonoční Neděle 18.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých, rodiče a sourozence

+ křest Pavel Štefa

v 11.00 Velká Losenice- za zemřelé členy rodiny Kučerovy a celý rod

———————————————————————————————–

Farní knihovna :

11.4.2010 – Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00- 14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2010

Všeobecný : Aby trvalá úcta,tolerance a dialog mezi věřícími všech

náboženství překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.

Misijní : Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany

k vytrvalosti, s níž by věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.

Národní: Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje

a přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.

Místní : Aby velikonoční obnova křestního slibu zasáhla katolíky naší farnosti