Neděle 8. prosince     2. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Stánského pilota RAF, rodinu a sourozence

v 11.00 Sázava – za Marii Ronovskou a duše v očistci

 

Pondělí     9. prosince slavnost     PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – na poděkování za 60. let manželství

 

Středa     11. prosince

v 15.00 hodin – Losík  adventní schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Václava Matěju a oboje rodiče

 

Čtvrtek     12. prosince

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv. smíření)

Pátek     13.prosince     památka sv. Lucie, panny a mučednice

v 18.00 Velká Losenice za Václava Nedělku,snachu a živé a zemřelé toho rodu

 

Sobota     14. prosince

8.00-11.00 Velká Losenice – adventní svátost smíření

v 16.00 Oudoleň – za Marii a Miloslava Zvolánkovy a živé a zemřelé členy toho rodu

v 16.00 Velká Losenice – adventní koncert

 

Neděle 15. prosince 3. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová  za Jaroslava Ondráčka a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra

 

 


 

 

Farní knihovna: Velká Losenice – neděle 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – zpov. místnost – 17.00-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – pondělí – kostel – 14.30-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2019

Evangelizační: aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Farní: Aby advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce.

 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Iz 11,1-10

žalm 72

Řím 15,4-9

Mt 3,1-12

Čt

Iz 41,13-20

žalm 145

Mt 11,11 – 15

Po

Gn 3,9-15.20

žalm 96

Ef 1,3-6.11-12

Lk 1,26-38

Iz 48,17-19

žalm 1

Mt 11,16-19

Út

Iz 40,1-11

žalm 96

Mt 18,12-14

So

Sir 48,1-4.9-11

žalm 80

Mt 17,10-13

St

Iz 40,25-31

žalm 103

Mt 11,28-30

Ne

Iz 35,1-6a.10

žalm 146

Jak 5,7-10

Mt 11,2-11

Ohlášky dle údajů zpracovává a na dotazy odpovídá pastorační asistentka Marta  Králíčková