2.neděle adventní ANeděle 8.prosince

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Dvořáčka, Jana a Annu Košinovy

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovu,oboje rodiče a zeťě

 

Pondělí 9.prosince slavnost PANNY MARIE,

POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za rodiče Martinů, Dvořáků a vnučku Miloslavu

 

Středa 11.prosince

v 16.15 – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická pro děti a mládež

za zemřelé spolužáky r.1944;Josefa Koloucha, Fratiška Uttendorfského,Marii Stránskou,Václava Nedělku, Jiřího Havlíčka ,Josefa Pátka, Ludmilu Hockerovou a Břetislava Roseckého

 

Čtvrtek 12.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

památka sv.Lucie, panny a mučednicePátek 13.prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Vytlačilovou,manžela a oboje rodiče

 

památka sv.Jana od Kříže, kněze a učitele církveSobota 14.prosince

v 14.00 Velká Losenice – Losík – 3.adventní schůzka

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

3.neděle adventní ANeděle 15.prosince

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za zemřelé rodiny Frübauerovy,Doležalovy a Křehlíkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Jaroše, rodiče a sourozence

 


 

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45


Farní knihovna :

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2013

Všeobecný: Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí,aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.

Misijní : Za všechny křesťany,aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele

Národní: Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří hledali a nacházeli pomoc vmodlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.

Místní: Aby Advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce