2.neděle adventní BNeděle 7.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Kamila Hájka, manželku a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Havlíčkovou a Holasovu

 

Pondělí 8.prosince slavnost Panny Marie,počaté bez poskvrny prvotního hříchu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za rodiče Vosmekovy,Šoobovy,Jiroušovy živé a zemřelé

 

Středa 10. prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 11. prosince

v 18.00 Malá Losenice- za živé a + obyvatele M.Losenice ( 17.00 – sv.smíření )


Pátek 12. prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačila a oboje rodiče

 

Sobota 13. prosince památka sv.Lucie, panny a mučednice

v 14.00 Velká Losenice – Losík – 3. adventní schůzka

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

3.neděle adventní BNeděle 14. prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za plk.Josefa Stránského, pilota RAF

v 11.00 Velká Losenice – za Bohuslava Paulíčka,rodiče,sourozence a P.Jana Smejkala

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2014

Všeobecný :.Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.

Misijní : Za rodiče, aby byli autentickými evangelizárory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.

Národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

Místní: Aby duchovně prožitý advent obohatil náš život z víry.