2.neděle postní ANeděle 16.března

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Matyldu a Jaroslava Říčanovy, strýce Františka a syna Jaroslava

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Augustinovy a rod Čejků

 

Pondělí 17.března

v 7.30 Velká Losenice za Josefa Wasserbauera, manželku,rodiče a sourozence

 

Středa 19.března slavnost SV.JOSEFA SNOUBENCE PANNY MARIE

v 15.00 – Havlíčkova Borová – za Josefa Henzla a Annu Sochaničovou a celý rod

+ udílení sv.nemocných

v 18.00 Velká Losenice za Josefa Částečku, ten rod a P. Jaroslava Bošinu a

Josefa Vlacha + udílení sv.nemocných


Pátek 21.března

v 18.00 Velká Losenice – za Miloslava a Josefa Starého a rod Havlíčků

 

Sobota 22.března

v 16.00 Oudoleň- za živé a zemřelé členy rodiny Holasovy a Cackovy

 

3.neděle postní ANeděle 23.března

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy, rodiče a

sourozence z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Jindřišku Roseckých a oboje rodiče

 


Křížové cesty:

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15,  10.15 hod.

 

pondělí, úterý,čtvrtek,sobota

od 17.00

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod.

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. ,

čtvrtek 14.15 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – středa – 14.15-14.45 hod.

Velká Losenice – středa – 16.30-17.45 hod.

pátek – 17.00-17.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2014

Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich

důstojnosti

Misijní : Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásáním evangelia

Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.

Místní: Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin ke Kristu, farnímu společenství a církvi.