2. neděle postní ANeděle 12.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Sobotkovou a živé a + členy rod. Sobotkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Augustinovy a rod Čejků

 

Výroční den zvolení papeže FrantiškaPondělí 13.března

v 18.00 Velká Losenice za rodinu Vosmekovu,Šoobovu, Jiroušovu a živé a zemřelé

 

Středa 15. března

v 17..00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka, rodiče a živé a zemřelé toho rodu

 

Čtvrtek 16.března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 17. března

v 18.00 Velká Loseniceza Annu a Josefa Sobotkovy

 

Sobota 18. března

v 16.00 Oudoleň – za Josefa Holase, manželku, děti a rodinu Stehnovu

 

3. neděle postní ANeděle 19.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Matyldu a Jaroslava Říčanovy, syna a zetě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku a ten rod a P. Bošinu a P. Vlacha


Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

 

úterý, čtvrteksobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 13.45-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2017

 

Evangelizační: Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve

skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Národní: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků