Neděle 5. března     2. neděle  postní

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová –  za rodiče Tonarovy,dceru Evu a celý rod Tonarů Bořilů

v 11.00 Velká Losenice –  za Josefa a Blaženu Havlíčkovy,rod Havlíčků a Holasů

 

Pondělí 6. března

v 8.00 Velká Losenice – za Zdenka a Jaromíra  Lánovy a rodiče

 

Středa 8. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Miroslava Polreicha, rodiče, rodinu Synkovu a Kohoutovu

 

Čtvrtek 9. března

v 15.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

(17.30 – sv. smíření)

 

Pátek 10. března

v 18.00 Velká Losenice za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče a sourozence a zetě Luboše

 

Sobota 11. března

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 12. března 3. neděle  postní

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová –  za rodiče Říčanovy, syna, manželku a zetě Miloslava

v 11.00 Sázava – za Josefa Wasserbauera, manželku, živé a zemřelé z obou rodu a zetě Luboše

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – půl hodiny před eucharistickou obětí

úterý, čtvrtek, sobota – od 17.00 hod.

neděle ráno – 7.15 hod. a od 10.15 hod.

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod.

neděle – kaple – 13.00 hod.

Vepřová

pátek – kaple – 15.00 hod.

H. Borová

neděle – 8.45 hod.

čtvrtek – 14.15 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple – 18.00 hod.

Sázava

každý všední den (mimo pátek) – 18.00 hod.

neděle – 13.00 hod.

neděle 12.3. – 10.20 hod.

Oudoleň

sobota – kaple – 15.15 hod.

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Gn 12,1-4a

žalm 33

2 Tim  1,8b-10

Mt 17,1-9

Čt

Jer 17,5-10

žalm 1

Lk 16,1-31

Po

Dan9,4b-10

žalm 79

Lk 6,36-38

Gn 37,3-4.12-13a 17b-28

žalm 108

Mt 21,33-43-46

Út

Iz 1,10.16-20

žalm 50

Mt 23,1-12

So

Mich 7,14-15.18-20

žalm 103

Lk 15,1-3.11-32

St

Jer 18,18-20

žalm 31

Mt 20,17-27

Ne

Ex 17,3-7

žalm 96

Řím 5,1-2.5-6

Jan 4,5-42