2. neděle postníNeděle 1. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Štoklovou, Jiřinu a Františka Tonarovy ,

rod Tonarů a Pavlíčků

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Holasů

 

Pondělí 2. března

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Roseckého, syna Josefa a Josefa Sedláka

 

Středa 4. března

v 15.00 Velká Losenice –Losík – katechetické setkání

v 17. 00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rodinu Fiedlerovu, Musilovu a Novotnovu

 

Čtvrtek 5. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – za zemřelou Růženu Holasovou

 

Pátek 6. března

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Patorační a ekonomické rady

 

Sobota 7. března

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Musilovovu a Slámovu

 

3. neděle postníNeděle 8. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Augustinovy a rod Čejků

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek -hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 13.45 –14.40

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2015

 

Všeobecný :.Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti

Misijní : Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich přínos,kterým přispívají k životu církve.

Národní: Za sílu odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovávají nenávist

Místní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15. – a od 10.15 hod.

 

úterý,čtvrtek

sobota od 17.00

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod