2.neděle postní BNeděle 25. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Antonína a Antonii Kolouchovy a rodiče z ob. strany

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Hudců

 

Pondělí 26. února

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Pátka a jeho rodiče

 

Středa 28. února

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Sedláčka, rodiče,rodinu Částečkovu,Němcovu a Štěpánkovu

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem


Čtvrtek 1.března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek 2.března

v 18.00 Velká Losenice – za P.Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 3.března

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

3.neděle postní BNeděle 4. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Šteklovu,Františka a Jiřinu Tonarovy a rodinu Tonarovu a Břízovu

v 11.00 Velká Losenice-za Josefa Roseckého,syna Josefa Grigara a Josefa Sedláka

 


Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

pondělí,úterý,

čtvrtek,sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 17.30-17.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2018

Evangelizační : aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

 

Národní : za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků