2.neděle postní C Neděle 21. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Evu Sobotkovou, sestry, bratra a rodiče Pátkovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

Středa 24.února

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa a Libuši Dočekalovy a rod Dočekalů a Šerejchů

 

Čtvrtek 25.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 26.února

v 18.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy, Pibilovy, a Petra Pibila

 

Sobota 27.února

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

3.neděle postní C Neděle 28. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Evu Šteklovu, Jiřinu a Františka Tonarovy a celý rod

Tonarů, Březinů a Pavlíčků

v 11.00 Velká Losenice – za Břetislava Roseckého,bratra a rodiče

+ křest Kateřina Sienská Lánová


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – Losík – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

Pondělí,úterý,

čtvrtek,sobot

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. ,čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2016

 

Všeobecný : Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako

nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.

Evangelizační : Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi

křesťanskou vírou a asijskými národy.

Národní: Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

Farní : Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin

ke Kristu, farnímu společenství a církvi.