2. neděle  postní CNeděle 17.března

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová- za Růženu a Františka Krčálovy

v 11.00  Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Augustinovy a rod Čejků

 

Pondělí 18.března

v 8.00 Velká Losenice – na poděkování za 70 let života

 

Úterý 19.března    slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie

v 15.00  Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských a Klementovu

+ udílení sv.nemocných

v 18.00 Velká Losenice – za  Josefa Částečku a ten rod a P. Bošinu a P. Vlacha

+ udílení sv.nemocných


Středa 20. března

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka, rodiče a živé a zemřelé toho rodu

 

Čtvrtek 21.března

v 17.00  Sázava  – za  rodinu Danielovu, Novotných, živé a zemřelé těchto rodů

(16.30 – sv.smíření)

Pátek 22.března

v 18.00 Velká Losenice –  za  Annu a Josefa Sobotkovy

v 18.45  Velká Losenice – Losík – příprava na svátost biřmování


Sobota 23.března

v 16.00 Oudoleň – za   Jaroslava Ondráčka, rodiče a celý rod

 

3. neděle  postní CNeděle 24.března

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za  Annu Sochaničovou,Josefa Henzla a celý rod

+ křest Veronika Doležalová

v 11.00  Velká Losenice – za rodiče Sedlákovy,Hančovy a vnučku Janičku

 

Svátost smíření :

Velká Losenice – zpovědní místnost – úterý- 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel – úterý – 14.30-14.50 hod.

 

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí,úterý středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod .v 10.15 hod

čtvrtek a sobota

od 17.00.hod

 

Malá Losenice

kaple –   neděle

13.00 hod

Vepřová

pátek –

15.00 hod

H. Borová

úterý –14.15 hod.    neděle 8.45 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

 

Sázava

neděle – kaple –  v 13.00 hod

 

čtvrtek kaple

v 16.30 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.20 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc březen  2019

Evangelizační : za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána

Národní : Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna

obětovat se až do krajnosti.

Farní : Aby  prožívání doby postní s postem, almužnou („postničkou“)

a modlitbou  oživilo duchovní život farníků i našeho farního společenství