2.neděle postníNeděle 28. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovou, rod Havlíčků a Holasů

Úterý 2. března

v 18.00 Velká Losenice – za Miloslava a Josefa Starého, Marii a Josefa Havlíčkovy a oboje rodiče

Středa 3. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež na dobrý úmysl

Čtvrtek 4. března

v 15.00 Havl. Borová – za rodinu Dobrovolnovu a Sobotkovu

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé osadníky (17.00 – sv.smíření)


Pátek 5. března

v 18.00 Velká Losenice za rodinu Vosmekovu, Šoobovu a Jiroušovu

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání pastorační a ekonomické rady


Sobota 6. března

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Musilovy a Slámovy

Neděle 7. března 3.neděle postní

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Františka a Růženu Krčálovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava a Marii Augustinovy a rod Čejků

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne).

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Křížové cesty:

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý, čtvrtek, sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

středa v 17.20 hod., pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2010

Všeobecný : Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti a s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchuších.

Misijní : Aby církve v Africe byly všude na celém kontonentu znamením a nástrojem usmíření a spravedlnosti.

Národní: Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života..

Místní : Aby doba postní byla dobou opravdového