Neděle                                  15. ledna                2. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy,

sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za  rodiny Roseckých a Fialovu

Pondělí 16. ledna

ve 14..00    Velká Losenice   –  pohřeb – pan Josef Králíček (* 1934)

 

Středa 18. ledna     památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Malého, oboje rodiče a dva bratry

 

Čtvrtek 19. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice  – za živé a zemřelé obyvatele M.Losenice

(17.30 – sv.smíření)


Pátek 20. ledna

v 18.00 Velká Losenice za rodinu Pátkovu a Lemperovu

 

Sobota 21. ledna       památka sv.Anežky, panny a mučednice

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 22. ledna     3. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za  Jiřího Niedermertla

v 17.00 Sázava – evangelický kostel – ekumenická bohoslužba

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 49,35-6

žalm 40

1Kor 1,1-3

Jan 1,29-34

Čt

Žid 7,25-8,6

žalm 40

Mk 3,7-12

Po

Žid  5,1-10

žalm 110

Mk 2,18-22

Žid 8,6-13

žalm 85

Mk 3,13-19

Út

Žid 6,10-20

žalm 111

Mk 2,23-28

So

Žid 9,2-3.11-14

žalm 47

Mk 3,20-21

St

Žid  7,1-3.15-17

žalm 110

Mk 3,1-6

Ne

Iz 8,23b-9,3

žalm 27

1Kor 1,10-13.17

Mt 4,12-23