2.neděle v mezidobí BNEDĚLE 14. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Helenu Pospíchalovou a rodiče Řetických

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Malého, oboje rodiče a bratra

 

Pondělí 15 . ledna

v 18.00 Velká Losenice za Františka Lemperu, rodiče, sourozence a celý rod

 

památka sv.Antonína,opataStředa 17.ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Kateřinu Jarošovu,rod Jarošů, Imramovských a Strašilů

 

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanůČtvrtek 18.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření)

 

Pátek 19.ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Blaženu a Jana Machovy,rod Macků, Sedláků

 

Sobota 20 . ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

3.neděle v mezidobí BNeděle 21. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Růženu a Jaromíra Veselých,rod Veselých a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – fara -čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice -zpovědní místnost – pátek – 17.30-17.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2018

 

Evangelizační : Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích

mohli svoji víru žít v plné svobodě

Národní : Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi

Farní: Aby jednota ve víře a lásce začínala a byla předávána v rodinách farnosti