2. neděle v mezidobí BNeděle 15. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Kamila a Annu Hájkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Oldřicha a Blaženu Neubauerovy

památka sv.Antonína, opataÚterý 17. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Blaženu a Jana Machovy, rodiče a Marii Sedlákovou

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanůStředa 18.ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františka Lemperu, oboje rodiče a celý rod

Čtvrtek 19.ledna

v 15.00 – Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

3. neděle v mezidobí BNeděle 22. ledna

v 9.30 Havl.Borová – za Antonína a Marii Fiedlerovy, dceru Stanislavu a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu, Danielovu a Machovu


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00-11.00

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Velká Losenice – středa 16.00-16.45

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2012

Všeobecný : Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů

Misijní : Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle

Národní : Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním