2.neděle v mezidobí CNeděle 20. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína a Marii Fiedlerovy, dceru Stanislavu,

rodiče a prarodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Králíčkovu, Tomanovu, Temlovu a

Řezáčovu

 

Středa 23. ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františka Lemperu, oboje rodiče a sourozence

 

památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 24.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

svátek Obrácení sv.Pavla, apoštolaPátek 25. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Lukáška a Jindřicha Niederlovy a ten rod

 

památka sv.Timoteje a Tita, biskupůSobota 26.ledna

v 16.00 Oudoleň – za Elišku a Ludmilu Holasovy, rodiče a celý rod

 

3.neděle v mezidobí CNeděle 27. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Pavlasovu, Teclovu a Starých

v 11.00 Velká Losenice – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.45 hod. – kostel

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2013

 

Všeobecný : Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.

Misijní : Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti

Národní : Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života

Místní : Aby jednota křesťanů začínala jednotou lásky v rodinách