2.neděle v mezidobí Neděle 17. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová -za Antonína a Marii Fiedlerovy,rodiče a dceru Stanislavu

v 11.00 Velká Losenice-za živé a zemřelé členy rodiny Neubauerovy a Tlustých

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanůPondělí 18. ledna

v 18.00 Velká Losenice za Blaženu Machovou, manžela a jejich rody

Středa 20. ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

památka sv.Anežky Římské, panny a mučedniceČtvrtek 21. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Bohumila Imramovského, rodiče, rodiny Henzlovy a Vackovy

Pátek 22. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Františka Lemperu, rodiče a sourozence

Sobota 23. ledna

v 16.00 Oudoleň – na poděkování a za ochranu Boží v novém roce

3.neděle v mezidobí Neděle 24. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rod Štefů, Janáčků a Staňků

v 11.00 Velká Losenice-za Antonii a Františka Roseckých a rod Fialů

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2010

Všeobecný : Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.

Misijní : Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou účinnějšího hlásání evangelia..

Národní: Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova postoje pro své svědectví o Kristu.

Místní : Aby rodiče naplňovali slib Bohu , který dali při křtu svých dětí .